Cachemiri

langue indo-aryenne

Le cachemiri ou kashmiri (en cachemiri : کٲشُر (écriture officielle) , /kəːʃur/) est une langue indienne appartenant à la branche indo-iranienne de la famille des langues indo-européennes. Elle est parlée[4],[5] au Cachemire. Le cachemiri s'écrit principalement au moyen d'un alphabet arabe modifié, en nastaliq, un des styles de la calligraphie persane. Il s'écrit également parfois avec l'alphabet devanāgarī (avec quelques modifications). Il s'écrivait auparavant avec l'alphabet charada (ou sharda, mot qui signifie littéralement « automne » ou « automnal »), un alphabet du VIIIe siècle qui ne subsistait plus qu'au Cachemire.

Cachemiri
کٲشُر / कॉशुर / 𑆑𑆳𑆯𑆶𑆫𑇀
Image illustrative de l’article Cachemiri
Koshur ou Cachemiri, écrit en alphabet perso-arabe (écriture officielle) en haut, en alphasyllabaire sharada (écriture ancienne/sacerdotale) au centre et devanagari en bas
Pays Inde, Pakistan
Région Cachemire
Nombre de locuteurs 7 147 587
Typologie V2
Classification par famille
Statut officiel
Langue officielle Drapeau de l'Inde Inde : Jammu-et-Cachemire[1]
Codes de langue
IETF ks
ISO 639-1 ks
ISO 639-2 kas
ISO 639-3 kas
Étendue langue individuelle
Type langue vivante
Échantillon
Article premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme[2] (voir le texte en français[3])

دَفعہ ۱

سٲری اِنسان چھِ آزاد زامٕتؠ۔ وؠقار تہٕ حۆقوٗق چھِ ہِوی۔ تِمَن چھُ سوچ سَمَج عَطا کَرنہٕ آمُت تہٕ تِمَن پَزِ بٲے بَرادٔری ہٕنٛدِس جَذباتَس تَحَت اَکھ أکِس اَکار بَکار یُن۔

Dafā akh

Sạ̄rī insān chhi āzād zāmüt'. Vyaqār tü hoqūq chhi hivī. Timan chhu sōch samaj atā karnü āmut tü timan pazi bạ̄y barādạrī hündis jazbātas tahat akh ạkis akār bakār yun.

Malgré l'islamisation de la région et donc de la langue, le cachemiri, sous sa forme la plus pure (ancienne), est une langue d'une érudition incomparable pour un idiome vernaculaire. Souvent éclipsé par le sanskrit, puis par le persan, le cachemiri dispose d'une littérature très riche et archaïque, abondante de grands textes philosophiques et religieux.

Le Cachemiri figure parmi les 14 premières langues officielles de l'Inde, telles que définies en par la huitième annexe de la constitution indienne. Depuis , le cachemiri est devenu une matière obligatoire pour l'enseignement primaire et secondaire dans la vallée du cachemire[6],[7],[8]. Depuis , le cachemiri est devenu une des langues officielles du territoire de l'union du Jammu-et-Cachemire.

Classification modifier

Le cachemiri une langue indo-aryenne qui fait partie du groupe des langues dardes.

Écriture modifier

Le cachemiri était écrit en sharda, écriture développée vers le VIIIe siècle. Elle est maintenant utilisée à des fins très restreintes (pour écrire des horoscopes) par la classe sacerdotale de la communauté hindoue du Cachemire[9].

Le cachemiri est aujourd’hui écrit principalement avec l’alphabet perso-arabe (officiel dans le Jammu-et-Cachemire) et parfois avec l'alphabet devanagari.

Écriture perso-arabe modifier

L'écriture perso-arabe avec des signes diacritiques supplémentaires est reconnue comme l'écriture officielle du cachemiri par le gouvernement du Jammu-et-Cachemire et est maintenant largement utilisé dans les publications de livres, journaux et magazines[10],[11].

Voyelles
Nom Isolée API
zabar

زَبَر

اَ /a/
mad

مَد

آ /aː/
amālü

اَمالہٕ

أ /ə/
amālü mad

اَمالہٕ مَد

ٲ /əː/
zēr

زیر

اِ /i/
kashi zēr

کَشہِ زیر

ای /iː/
sāyi

سایہِ

إ /ɨ/
sāyi mad

سایہِ مَد

ٳ /ɨː/
pēsh

پیش

اُ /u/
kashi wāwuk

کَشہِ واوُک

اوٗ /uː/
nīmü wāwuk

نیٖمہٕ واوُک

اۆ /o/
wāwuk

واوُک

او /oː/
lạṭ' wāwuk

لٔٹؠ واوُک

اۄ /ɔ/
lạṭ' wāwuk mad

لٔٹؠ واوُک مَد

اۄا /ɔː/
nīmü yāyuk

نیٖمہٕ یایُک

اےٚ /e/
yāyuk

یایُک

اے /eː/
gōl yāyuk

گول یایُگ

اؠے /ʲa/
Consonnes
Nom Isolée API

بے

ب /b/

پے

پ /p/
pha

پھَ

پھ /pʰ/

تے

ت /t̪/
tha

تھَ

تھ /t̪ʰ/
ṭē

ٹے

ٹ /ʈ/
ṭha

ٹھَ

ٹھ /ʈʰ/

ثے

ث /s/
jīm

جیٖم

ج /d͡ʒ/
chīm

چیٖم

چ /t͡ʃ/
cha

چھَ

چھ /t͡ʃʰ/
hay

حَے

ح /h/
khay

خَے

خ /x/~/kʰ/
dāl

دال

د /d̪/
ḍāl

ڈال

ڈ /ɖ/
zāl

ذال

ذ /z/

رے

ر /r/
ṛē

ڑے

ڑ /ɽ/

زے

ز /z/
tsē

ژے

ژ /t͡s/
tsha

ژھَ

ژھ /t͡sʰ/
sīn

سیٖن

س /s/
shīn

شیٖن

ش /ʃ/
sọ̄d

صۄاد

ص /s/
zọ̄d

ضۄاد

ض /z/
tọy

طۄے

ط /t̪/
zọy

ظۄے

ظ /z/
ạn

عٲن

ع /∅/
gạn

غٲن

غ /ɣ/~/ɡ/

فے

ف /f/~/pʰ/
qāf

قاف

ق /q/~/k/
kīf

كیٖف

ک /k/
kha

کھَ

کھ /kʰ/
gāf

گاف

گ /ɡ/
lām

لام

ل /l/
mīm

میٖم

م /m/
nūn

نوٗن

ن /n,◌̃/
nūn gọna

نوٗن غۄنَہ

ں /◌̃/
wāw

واو

و /w/

ہے

ہ /h/
lọkuṭ yē, boḍ yē

لۄکُٹ یے,بۆڈ یے

ی , ے /j/
tālür'

تالٕرؠ

ؠ /ʲ/

Écriture devanagari modifier

L’écriture devanagari[12] avec des signes diacritiques supplémentaires est également utilisé comme script alternatif dans certaines œuvres littéraires, textes religieux, y compris des chants dévotionnels écrits par des écrivains cachemiris hindous en dehors de la vallée du Cachemire.

voyelles
voyelles indépendantes
voyelles dépendantes ि
voyelles additionnelles
voyelles indépendantes
voyelles dépendantes
diacritiques
अं अः
consonnes devanagari
consonnes pleines क ख ग च छ च़ छ़ ज ज़ ट ठ ड ड़ त थ द न प फ ब म य र ल व श स ह त्र

Phonologie modifier

Le cachemiri a les phonèmes suivants[13],[14]

Voyelles modifier

  Courte Longue
Antérieure Centrale Postérieure Antérieure Centrale Postérieure
Fermée i اِ i ɨ إ ü u اُ u Fermée ای ī ɨː ٳ ǖ اوٗ ū Fermée
Moyenne e اےٚ e ə أ ॳ/ॲ ạ(ö) o اۆ o Moyenne اے ē əː ٲ ॴ/ऑ ạ̄(ȫ) او ō Moyenne
Ouverte a اَ a ɔ اۄ ॵ/-व Ouverte آ ā ɔː اۄا ọ̄ Ouverte

Consonnes modifier

Labiale Dentale Alvéolaire Rétroflexe Alvéolo-palatale Vélaire Glottale
Nasale m م m ن n (ŋ)
Occlusive (sourde) p پ p ت/ط t ʈ ٹ k ق/ک k/q
(aspirée) ف/پھ ph/f t̪ʰ تھ th ʈʰ ٹھ ṭh خ/کھ gh
(voisée) b ب b د d ɖ ڈ g غ/گ g
Affriquée (sourde) t͡s ژ च़ ts t͡ʃ چ ch
(aspirée) t͡sʰ ژھ छ़ tsh t͡ʃʰ چھ chh
(voisée) d͡ʒ ج j
Fricative (sourde) s ث/س/ص s ʃ ش sh
(voisée) z ذ/ز/ض/ظ ज़ z h ح/ہ h
Spirante ل l j ے y w و w
Rhotique ر r
Battue ɽ ڑ ड़

Notes et références modifier

 1. (en) « The Jammu and Kashmir Official Languages Act, 2020 », sur indiacode.nic.in, (consulté le ).
 2. (hi) « Déclaration universelle des droits de l'homme en cachemiri » [PDF], sur ohchr.org (consulté le ).
 3. « La Déclaration universelle des droits de l'homme », sur un.org (consulté le ).
 4. http://censusindia.gov.in/2011Census/Language-2011/Statement-1.pdf
 5. (en) « CCI defers approval of census results until elections », Dawn,‎ (lire en ligne, consulté le ).
 6. (en) Staff, « Kashmiri made compulsory subject in schools », sur oneindia.com, (consulté le ).
 7. (en) « Now Kashmiri, Dogri, Bodhi compulsory subjects for class 9 and 10 »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire ?), sur Rising Kashmir (consulté le ).
 8. « Jammu And Kashmir State Board Of School Education », sur jkbose.ac.in (consulté le ).
 9. « Braj B. Kachru: An Introduction to Spoken Kashmiri », sur koshur.org (consulté le ).
 10. (en) M.K Kaw, Kashmir and It's People: Studies in the Evolution of Kashmiri Society, A.P.H. Publishing Corporation, (ISBN 9788176485371, lire en ligne), p. 303-304
 11. (en) B.P Mahapatra, The Written Languages of the World: A Survey of the Degree and Modes of Use : India : Book 1 Constitutional Languages, Presses Université Laval, (ISBN 9782763771861, lire en ligne), p. 270
 12. Bureau of Indian Standards 2009
 13. Koul et Wali 2006, p. 10
 14. (en) « Koshur: Spoken Kashmiri: A Language Course: Transcription » (consulté le ).

Bibliographie modifier

 • (ks) Amin Kamil, Achar Zan, Srinagar, Walidarul Kitabat, (lire en ligne)
 • (en) Bureau of Indian Standards, Ministry of Communications & IT, Government of India, Proposal to add Six characters in the Devanagari block for representation of Kashmiri language in Devanagari script, (lire en ligne)
 • (en) George Abraham Grierson, A dictionary of the Kashmiri language, Calcutta, Asiatic Society of Bengal, (lire en ligne)
 • (hi + ks + en) Hindi-Kashmiri-English Trilingual Dictionary, vol. 1, New Delhi, Central Hindi Directorate, Department of Education, Ministry of Human Resource Development ( Government of India ), (lire en ligne)
 • (hi + ks + en) Hindi-Kashmiri-English Trilingual Dictionary, vol. 2, New Delhi, Central Hindi Directorate, Department of Education, Ministry of Human Resource Development ( Government of India ), (lire en ligne)
 • (hi + ks + en) Hindi-Kashmiri-English Trilingual Dictionary, vol. 3, New Delhi, Central Hindi Directorate, Department of Education, Ministry of Human Resource Development ( Government of India ), (lire en ligne)
 • (en) James Knowles Hinton, A Dictionary of Kashmiri Proverbs & Sayings: Explained and Illustrated From the Rich and Interesting Folklore of the Valley, Bombay, Education Society's Press, (lire en ligne)
 • (en) Jawaharlal Handoo, Kashmiri Phonetic Reader, Mysore, Central Institute of Indian Languages,
 • (en + hi + ks) Library and Information Science Glossary (English-Hindi-Kashmiri), New Delhi, Commission for Scientific and Technical Terminology, Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development, Government of India, (lire en ligne)
 • (en) Omkar N Koul, Roop Krishen Bhat et Brij Nath Betab, English – Kashmiri Administrative Terminology, New Delhi, Commission for Scientific and Technical Terminology Ministry of HRD, Government of India, (lire en ligne)
 • (en) Omkar N Koul, S.N. Raina et Roop Krishen Bhat, Kashmiri-English Dictionary for Second Language Learners, Mysore, Central Institute of Indian Languages, , 125 p. (ISBN 81-7342-064-5, lire en ligne)
 • (en) Omkar N Koul et Kashi Wali, Modern Kashmiri Grammar, Springfield, Dunwoody Press, (ISBN 1-931546-07-X, lire en ligne)
 • (ks) Shafi Shauq, kəːʃar lugaːt ( A dictionary of the Kashmiri Language), Srinagar, Ali Mohammad and Sons.,
 • (en) Sheeba Hassan, A pronouncing dictionary of Kashmiri language, (lire en ligne)
 • (ks) S. K. Toshakhani, J. Lal Kaul, Mohiuddin Hajni, P. N. Pushp et Akhtar Mohiuddin, Kashir Dikshanri, vol. 1, Jammu and Kashmir Academy of Art, Culture and Languages, 1968-1980 (lire en ligne)
 • (ks) S. K. Toshakhani, J. Lal Kaul, Mohiuddin Hajni, P. N. Pushp et Akhtar Mohiuddin, Kashir Dikshanri, vol. 2, Jammu and Kashmir Academy of Art, Culture and Languages, 1968-1980 (lire en ligne)
 • (ks) S. K. Toshakhani, J. Lal Kaul, Mohiuddin Hajni, P. N. Pushp et Akhtar Mohiuddin, Kashir Dikshanri, vol. 3, Jammu and Kashmir Academy of Art, Culture and Languages, 1968-1980 (lire en ligne)
 • (ks) S. K. Toshakhani, Mohiuddin Hajni, P. N. Pushp, Mirza Ghulam Hassan Beg Arif et Ghulam Nabi Gowhar, Kashir Dikshanri, vol. 4, Jammu and Kashmir Academy of Art, Culture and Languages, 1968-1980 (lire en ligne)
 • (ks) S. K. Toshakhani, Mohiuddin Hajni, P. N. Pushp, Mirza Ghulam Hassan Beg Arif et Ghulam Nabi Gowhar, Kashir Dikshanri, vol. 5, Jammu and Kashmir Academy of Art, Culture and Languages, 1968-1980 (lire en ligne)
 • (ks) S. K. Toshakhani, Mohiuddin Hajni, P. N. Pushp, Mirza Ghulam Hassan Beg Arif et Ghulam Nabi Gowhar, Kashir Dikshanri, vol. 6, Jammu and Kashmir Academy of Art, Culture and Languages, 1968-1980 (lire en ligne)
 • (ks) S. K. Toshakhani, Mohiuddin Hajni, P. N. Pushp et Mirza Ghulam Hassan Beg Arif, Kashir Dikshanri, vol. 7, Jammu and Kashmir Academy of Art, Culture and Languages, 1968-1980 (lire en ligne)

Voir aussi modifier

Articles connexes modifier

Liens externes modifier

 
Consulter le Wiktionnaire rédigé en cachemiri.
 • (en) Fiche langue[kas]dans la base de données linguistique Ethnologue.
 • (ks) Manuel Scolaire Cachemiri CP, kəːʃir kitaːb, The Jammu and Kashmir State Board of School Education (lire en ligne)
 • (ks) Manuel Scolaire Cachemiri CE1, kəːʃir kitaːb, The Jammu and Kashmir State Board of School Education (lire en ligne)
 • (ks) Manuel Scolaire Cachemiri CE2, kəːʃir kitaːb, The Jammu and Kashmir State Board of School Education (lire en ligne)
 • (ks) Manuel Scolaire Cachemiri 6ème, kəːʃir kitaːb, The Jammu and Kashmir State Board of School Education (lire en ligne)
 • (ks) Manuel Scolaire Cachemiri 4ème, kəːʃir kitaːb, The Jammu and Kashmir State Board of School Education (lire en ligne)
 • (ks) Manuel Scolaire Cachemiri 2de, kəːʃir kitaːb, The Jammu and Kashmir State Board of School Education (lire en ligne)
 • Neab, magazine littéraire cachemiri