Carte de la Grèce

recueil de cartes géographiques de la Grèce de Rigas

Carte de la Grèce
Χάρτα του Ρήγα, Κύρια παράσταση και τίτλος, 1797.jpg
Représentation principale et titre de la Carte de Grèce de Rigas (4ème feuillet en bas à gauche).
Titre original
(el) Χάρτα τῆς Ἐλλάδος ἐν ἦ περιέχονται αἰ νῆσοι αὐτής και μέρος των εἰς την Εὐρώπην και Μικράν Ἀσίαν Πολυαρίθμων Ἀποικιών Αὐτής, περιοριζομένων ἀπ’ άνατολών διά τῶν Μύρων τῆς Λυκίας μέχρι τού Ἀργαθονίου ὄρους τῆς Βιθυνίας, ἀπ’ ἄρκτου διά τού Ἀκ Κερμανίου, τῶν Καρπαθίων ὀρών καί Δουνάβεως καί Σάββα τῶν ποταμῶν, ἀπό δυσμῶν διά τού Οὔνα καί τού Ἰωνίου πελάγους, ἀπό Δε μεσημβρίας διά τού Λιβυκού. Τά πλείω μέ τάς παλαιάς καί νέας ὀνομασίας. Πρός δέ 9 ἐπιπεδογραφίαι τινών περιφήμων πόλεων καί τόπων ΑΥΤΗΣ, συντείνουσαι εἴς τῆν κατάληψιν τού Νέου ΑΝΑΧΑΡΣΙΔΟΣ, μία χρονολογία τῶν βασιλέων καί μεγάλων ἀνθρώπων ΑΥΤΗΣ, 161 τύποι ἐλληνικών νομισμάτων, ἐρανισθέντων ἔκ τού αὐτοκρατορικού ταμείου τῆς Ἀουστρίας πρός ἀμυδράν Ἰδέαν τῆς ἀρχαιολογίας. Ἐν σῶμα εἴς 12 τμήματα νῦν πρώτον ἐκδοθείσα, παρά τού Ρήγα Βελεστινλή Θετταλού, χάριν τῶν Ἐλλήνων καί φιλελλήνωνVoir et modifier les données sur Wikidata
Format
Date de création

Carte de la Grèce, titre original en grec moderne : Χάρτα της Ελλάδος / Chárta tis Elládos[note 1] est un ensemble de cartes géographiques publié par l'écrivain et philosophe grec Rigas. Il contient des cartes à grande échelle décrivant la Grèce, la côte de l'Asie mineure et la région plus large de la péninsule des Balkans, au sud du Danube. C'est l'une des œuvres les plus importantes du siècle des Lumières de la Grèce moderne, de Rigas Vélestinlis et l'exemple le plus important de la cartographie grecque de la période prérévolutionnaire[1],[2].

Elle se compose de douze planches, chacune mesurant environ 50 × 70 cm et a été imprimée à Vienne (Autriche) en 1796-1797[3]. La Carte de la Grèce comprend également dix dessins topographiques supplémentaires de villes antiques, 162 pièces de monnaie antiques et médiévales, une liste de sages et de souverains de la région, ainsi que diverses représentations symboliques et commentaires tirés de l'histoire et de la mythologie grecques.

DescriptionModifier

Préparation et rédactionModifier

La préparation de la Carte de la Grèce est estimée avoir duré de six mois[4] à quelques années[5],[6]. Elle s'effectue avant l'arrivée de Rigas à Vienne, en , ou pendant son séjour dans cette ville.

À l'époque où Rigas commence à produire l'ouvrage, la cartographie scientifique en Europe a fait de grands progrès, notamment dans ses applications militaires. Mais les cartes de la cartographie militaire ne sont pas connues des cartographes érudits. Ainsi, les standards cartographiques utilisés par Rigas sont les cartes générales, principalement françaises, et notamment celles de l'école du grand cartographe Guillaume Delisle, qui dominent la cartographie européenne au XVIIIe siècle, ainsi que leurs rééditions[7],[8].

La Carte de la Grèce n'est pas un produit original, car Rigas a utilisé d'autres cartes antérieures, les enrichissant, changeant la fenêtre géographique de représentation et ajoutant des informations thématiques, selon la méthode de la géographie comparative[9], populaire à l'époque, c'est-à-dire la comparaison et le traitement de diverses sources, cartes et livres, grecs et étrangers. Dans son ouvrage, Rigas répertorie jusqu'à quatre toponymes pour chaque localités, soit un total de quelque 5 800 noms différents[2].

Pour l'identification et le traitement des noms de lieux, outre les cartes, Rigas a utilisé des sources anciennes, comme la Géographie ancienne et nouvelle de l'évêque Meletios II d'Athènes (el) ou la Géographie moderne de Grigórios Konstantás et Daniel Philippidis (en), qui figure en tout cas dans la liste des objets que Rigas avait sur lui au moment de son arrestation, pour certaines des épigraphes l'Atlas de Jean-Denis Barbié du Bocage pour les pièces de monnaie divers manuels de numismatique, comme ceux du Musée impérial de Vienne ou des cartes plus anciennes qui contenaient des pièces de monnaie comme décoration. En outre, les ajouts de Rigas comprennent la liste alphabétique des héros, philosophes, rois importants de l'histoire ancienne et la liste chronologique des souverains, depuis Alexandre le Grand jusqu'au sultan moderne Sélim III, représentant ainsi le lien du site avec le continuum historique et l'activité humaine, indépendamment de l'origine, ainsi que les commentaires historiques et mythologiques à côté des noms de lieux spécifiques, qui font référence à des événements de l'histoire antique et romaine, mais aussi à des événements contemporains : lieux de naissance de personnages éminents, monuments importants, batailles historiques et monuments importants de l'antiquité, capitulations de la Sublime Porte et mouvements, informations sur les matières premières naturelles ou la production artisanale.

Normes cartographiquesModifier

Rigas a recours à plus d'un modèle afin de couvrir l'ensemble de la zone comprise dans la fenêtre géographique de la Carte de la Grèce. Les normes auxquelles Rigas recourt appartiennent à ce qu'on appelle la typologie Delisle, des cartes qui suivent les normes de l'école de Guillaume Delisle, publiées tout au long du XVIIIe siècle, au moins jusqu'en 1795, lorsque Rigas s'engage dans la rédaction de son ouvrage.

Notes et référencesModifier

NotesModifier

 1. Titre complet : Carte de la Grèce et de ses îles, avec une partie de ses nombreuses colonies en Europe et en Asie-mineure, bornée à l'Est par la ville de Myra de Lycie jusqu'au Mont Arymanthonios de Bythinie, au Nord par la ville d'Akkerman, les monts Carpathes et les fleuves Danube et Save, à l'Ouest par l'Unna et la mer Ionienne, au Sud par la mer de Libye, avec l'indication générale des noms anciens et modernes, accompagnée de neuf plans de quelques villes et lieux les plus fameux, pour aider à l'intelligence du voyage du jeune Anacharsis, suivie d'une chronologie de ses empereurs et de ses hommes illustres et de soixante-et-un types de médailles grecques, tirées du Cabinet Impérial de Vienne, rassemblée en douze feuilles et publiée aujourd'hui pour la première fois par Rhigas Velestinlis le Thessalien, en faveur des Hellènes et des Philhellènes.,
  en grec moderne : Χάρτα τῆς Ἐλλάδος ἐν ἦ περιέχονται αἰ νῆσοι αὐτής και μέρος των εἰς την Εὐρώπην και Μικράν Ἀσίαν Πολυαρίθμων Ἀποικιών Αὐτής, περιοριζομένων ἀπ’ άνατολών διά τῶν Μύρων τῆς Λυκίας μέχρι τού Ἀργαθονίου ὄρους τῆς Βιθυνίας, ἀπ’ ἄρκτου διά τού Ἀκ Κερμανίου, τῶν Καρπαθίων ὀρών καί Δουνάβεως καί Σάββα τῶν ποταμῶν, ἀπό δυσμῶν διά τού Οὔνα καί τού Ἰωνίου πελάγους, ἀπό Δε μεσημβρίας διά τού Λιβυκού. Τά πλείω μέ τάς παλαιάς καί νέας ὀνομασίας. Πρός δέ 9 ἐπιπεδογραφίαι τινών περιφήμων πόλεων καί τόπων ΑΥΤΗΣ, συντείνουσαι εἴς τῆν κατάληψιν τού Νέου ΑΝΑΧΑΡΣΙΔΟΣ, μία χρονολογία τῶν βασιλέων καί μεγάλων ἀνθρώπων ΑΥΤΗΣ, 161 τύποι ἐλληνικών νομισμάτων, ἐρανισθέντων ἔκ τού αὐτοκρατορικού ταμείου τῆς Ἀουστρίας πρός ἀμυδράν Ἰδέαν τῆς ἀρχαιολογίας. Ἐν σῶμα εἴς 12 τμήματα νῦν πρώτον ἐκδοθείσα, παρά τού Ρήγα Βελεστινλή Θετταλού, χάριν τῶν Ἐλλήνων καί φιλελλήνων.

RéférencesModifier

 1. (el) E. Livierátos, Ρήγας Βελεστινλής, Η Χάρτα της Ελλάδος, 1796-97, συνοδευτικό έντυπο της μόνιμης έκθεσης χαρτών "Η Κοζάνη στον Κόσμο των Χαρτών" [« Rigas Vélestinlis, La Carte de la Grèce, 1796-97, brochure d'accompagnement de l'exposition permanente de cartes "Kozani dans le monde des cartes" »],‎ (lire en ligne [PDF]).
 2. a et b (el) María T. Pazarlí, Χάρτα της Ελλάδος”: μία χαρτογραφική προσέγγιση [« Rigas Vélestinlis, "Carte de Grèce" : une approche cartographique »], Thessalonique, Université Aristote de Thessalonique [thèse de doctorat],‎ , 306 p. (lire en ligne [PDF]).
 3. C.G. Zacharakis, A catalogue of printed maps of Greece, 1477-1800, Athènes, Sylvia Ioannou Foundation, .
 4. (en) G. Tolias, Maps printed in Greek during the Age of Enlightenment, 1665-1820, vol. 5, t. 1, e-Perimetron, , p. 1-48.
 5. A. Dascalakis, Les œuvres de Rhigas Velestinlis, étude bibliographique suivie d'une réédition critique avec traduction française de la brochure révolutionnaire confisquée à Vienne en 1797 [thèse], Paris, .
 6. N. Camariano, Contributions à la bibliographie des œuvres de Rigas Velestinlis, Balcania, .
 7. (el) E. Livierátos, « Ζητήματα ‘χαρτογραφίας’ της Χάρτας του Ρήγα”, Η Χάρτα του Ρήγα Φεραίου (1797-2007) - Συμπόσιο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου » [« Problèmes de la 'cartographie' de la Carte Rigas (1797-2007)(1797-2007) - Symposium de la Fondation culturelle de la Banque de Chypre »] [PDF],‎ (consulté le ).
 8. (en) E. Livierátos, « On the cartography of Righas Charta » [PDF], (consulté le ).
 9. (el) Giórgos Tólias, Αποχαιρετισμός στο Γένος. Αυτοκρατορία και πατριωτισμός στο χαρτογραφικό έργο του Ρήγα (1796-1797) - Χάρτα της Ελλάδος [« Adieu à la nation. Empire et patriotisme dans l'œuvre cartographique de Rigas (1796-1797) - Carte de la Grèce »], Athènes, Ménandros,‎ .

Voir aussiModifier

Sur les autres projets Wikimedia :