Hi.

zh-N 中文是这位用户的母语
vi-1 Người dùng này biết tiếng Việt với trình độ cơ bản.
en-1 This user has basic knowledge of English.