Domaine de Tatebayashi

Le domaine de Tatebayashi (館林藩, Tatebayashi-han?) est un han japonais de l'époque d'Edo situé dans la province de Kōzuke (de nos jours Tatebayashi).

Site de la principale porte du château de Tatebayashi.

Liste des daimyosModifier

 1. Yasumasa
 2. Yasukatsu
 3. Tadatsugu
 1. Matsudaira Norinaga
 2. Matsudaira Norihisa
 1. Tsunayoshi
 2. Tokumatsu
 1. Kiyotake
 2. Takemasa
 3. Takechika
 1. Sukeharu
 • Clan Ōta (fudai ; 50 000 koku)
 1. Suketoshi
 1. Takechika
 2. Takehiro
 3. Nariatsu
 1. Masaharu
 • Clan Akimoto (fudai ; 60 000 à 70 000 koku)
 1. Yukitomo
 2. Hirotomo

Source de la traductionModifier

Voir aussiModifier

BibliographieModifier

 • Harold Bolitho, Treasures Among Men: The Fudai Daimyo in Tokugawa Japan, New Haven, Yale University Press, .