Munchŏn

ville portuaire de la RDPC située dans la province du Kangwŏn

Munch'ŏn est une ville portuaire de la RDPC située dans la province du Kangwŏn.

Munchŏn
Image dans Infobox.
Géographie
Pays
Province
Coordonnées
NK-Gangwon-Munchon.png
Démographie
Population
122 934 hab. ()Voir et modifier les données sur Wikidata
Fonctionnement
Statut
Ville nord-coréenne (d)Voir et modifier les données sur Wikidata

Divisions administrativesModifier

La commune de Munch'ŏn est composée de seize quartiers (tong) et de quartorze villages (ri).

QuartiersModifier

 • Changbaek (장백동 ; 長白洞)
 • Haean (해안동 ; 海岸洞)
 • Haebangsan (해방산동)
 • Hwangsŏk (황석동 ; 黃石洞)
 • Kangch'ŏl (강철동 ; 鋼鐵洞)
 • Kap'yŏng (가평동 ; 柯坪洞)
 • Koam (고암동 ; 庫岩洞)
 • Kwanp'ung (관풍동 ; 館豊洞)
 • Munch'ŏn (문천동 ; 文川洞)
 • Munp'yŏng (문평동 ; 文坪洞)
 • Okpy'ŏng (옥평동 ; 玉坪洞)
 • Pukhang (북항동 ; 北港洞)
 • Samo (삼오동 ; 三五洞)
 • Sinan (신안동 ; 新安洞)
 • Sŏngmun (성문동 ; 成文洞)
 • Ŭnjŏng (은정동 ; 恩情洞)

VillagesModifier

 • Kaŭn (가은리 ; 柯銀里)
 • Kyosŏng (교성리 ; 橋城里)
 • Namch'ang (남창리 ; 南昌里)
 • Pubang (부방리 ; 富方里)
 • Ryongjŏng (룡정리 ; 龍井里)
 • Ryongt'an (룡탄리 ; 龍灘里)
 • Samdong (삼동리 ; 三洞里)
 • Samhwa (삼화리 ; 三花里)
 • Samil (삼일리 ; 三一里)
 • Sinsong (신송리 ; 新松里)
 • Sŏkchŏn (석전리 ; 石田里)
 • Songjuk (송죽리 ; 松竹里)
 • Tapch'on (답촌리 ; 沓村里)
 • Tŏkhung (덕흥리 ; 德興里)

Historique des députations de la circonscription de Munchŏn (471e)Modifier