Liste des routes d'Islande

page de liste de Wikipédia

Liste des routes d'Islande, par ordre d'importance.

S = Stofnvegur - route principale.
T = Tengivegur - route secondaire.
L = Landsvegur - route rurale ou de montagne.
H = Héraðsvegur - route qui dessert des fermes individuelles.

Routes à un chiffreModifier

Numéro de route Nom de route Catégorie Carte
  Hringvegur S [1]

Routes à deux chiffresModifier

Numéro de route Nom de route Catégorie Carte
  Dalavegur S [2]
  Þykkvabæjarvegur T [3]
  Landvegur T [4]
  Skeiða- og Hrunamannavegur S [5]
  Skálholtsvegur S [6]
  Þjórsárdalsvegur S [7]
  Gaulverjabæjarvegur S [8]
  Eyrarbakkavegur S [9]
  Biskupstungnabraut / Kjalvegur S [10]
  Þingvallavegur S [11]
  Laugarvatnsvegur S [12]
  Þorlákshafnarvegur S [13]
  Þrengslavegur S [14]
  Hafnarfjarðarvegur S [15]
  Reykjanesbraut S [16]
  Krýsuvíkurvegur T [17]
  Grindavíkurvegur S [18]
  Hafnavegur S [19]
  Garðskagavegur S [20]
  Hvalfjarðarvegur S [21]
  Kjósarskarðsvegur T [22]
  Nesbraut S [23]
  Borgarfjarðarbraut S [24]
  Akrafjallsvegur S [25]
  Uxahryggjavegur T [26]
53 Route 53 (Islande)
  Snæfellsnesvegur S [27]
  Heydalsvegur T [28]
  Vatnaleið S [29]
  Stykkishólmsvegur S [30]
  Laxárdalsvegur T [31]
  Vestfjarðavegur S [32]
  Djúpvegur S [33]
  Barðastrandarvegur S [34]
  Bíldudalsvegur S [35]
  Flateyrarvegur S [36]
  Súgandafjarðarvegur S [37]
  Hólmavíkurvegur S [38]
  Innstrandavegur S [39]
  Hvammstangavegur S [40]
  Skagastrandarvegur S [41]
  Sauðárkróksbraut S [42]
  Siglufjarðarvegur S [43]
  Hofsósbraut S [44]
  Ólafsfjarðarvegur S [45]
  Grenivíkurvegur S [46]
  Norðausturvegur S [47]
  Kísilvegur S [48]
  Hafnarvegur í Bakkafirði T [49]
  Norðfjarðarvegur S [50]
  Seyðisfjarðarvegur S [51]
  Borgarfjarðarvegur S [52]
  Suðurfjarðavegur S [53]
  Breiðdalsvíkurvegur S [54]
  Djúpavogsvegur S [55]
  Hafnarvegur S [56]

Routes à trois chiffresModifier

Suðurland eystraModifier

Numéro de route Nom de route Catégorie Carte
  Vallavegur H [57]
  Prestsbakkavegur H [58]
  Geirlandsvegur H [59]
  Meðallandsvegur T [60]
  Klausturvegur S [61]
  Holtsvegur T [62]
  Skaftártunguvegur S [63]
  Hrífunesvegur T [64]
  Ljótarstaðavegur T [65]
  Álftaversvegur H [66]
  Hryggjavegur H [67]
  Kerlingardalsvegur T [68]
  Reynishverfisvegur T [69]
  Þórisholtsvegur H [70]
  Dyrhólavegur T [71]
  Péturseyjarvegur H [72]
  Sólheimajökulsvegur T [73]
  Mýrdalsjökulsvegur T [74]
  Eldfellsvegur T [75]
  Stórhöfðavegur H [76]
  Raufarfellsvegur H [77]
  Leirnavegur H [78]
  Hverfisvegur H [79]
  Skálavegur H [80]
  Sandhólmavegur T [81]
  Merkurvegur H [82]
  Þórsmerkurvegur T [83]
  Dímonarvegur T [84]
  Hólmabæjavegur T [85]
  Landeyjavegur T [86]
  Bakkavegur T [87]
  Landeyjahafnarvegur S [88]
  Akureyjarvegur T [89]
  Fljótshlíðarvegur T [90]
  Vallarvegur H [91]
  Rangárvallavegur T [92]
  Oddavegur H [93]
  Selalækjarvegur H [94]
  Þingskálavegur T [95]
  Árbæjarvegur T [96]
  Bjallavegur H [97]
  Bugavegur H [98]
  Ásvegur H [99]
  Sumarliðabæjavegur H [100]
  Ásmundarstaðavegur H [101]
  Heiðarvegur T [102]
  Hagabraut T [103]
  Kálfholtsvegur H [104]

Suðurland vestraModifier

Numéro de route Nom de route Catégorie Carte
  Urriðafossvegur H [105]
  Ölvisholtsvegur H [106]
  Oddgeirshólavegur H [107]
  Villingaholtsvegur T [108]
  Hamarsvegur T [109]
  Kolsholtsvegur H [110]
  Votmúlavegur H [111]
  Önundarholtsvegur H [112]
  Vorsabæjarvegur í Flóa H [113]
  Holtsvegur H [114]
  Kaldaðarnesvegur H [115]
  Langholtsvegur H [116]
  Skeiðháholtsvegur H [117]
  Ólafsvallavegur H [118]
  Vorsabæjarvegur H [119]
  Gnúpverjavegur T [120]
  Hælsvegur H [121]
  Stangarvegur T [122]
  Stóra-Núpsvegur H [123]
  Mástunguvegur H [124]
  Háafossvegur L [125]
  Haukadalsvegur T [126]
  Gullfossvegur T [127]
  Skálpanesvegur T [128]
  Hlöðuvallavegur T [129]
  Auðsholtsvegur T [130]
  Langholtsvegur T [131]
  Álfsstétt S [132]
  Hrunavegur H [133]
  Kaldbaksvegur H [134]
  Tungufellsvegur H [135]
  Grafningsvegur neðri T [136]
  Búrfellsvegur H [137]
  Kiðjabergsvegur H [138]
  Sólheimavegur T [139]
  Reykjavegur S [140]
  Tjarnarvegur H [141]
  Einholtsvegur T [142]
  Bræðratunguvegur S [143]
  Grafningsvegur efri T [144]
  Vallavegur T [145]
  Efrivallavegur T [146]
  Valhallarvegur T [147]
  Eyjavegur H [148]
  Lyngdalsheiðarvegur S [149]
  Böðmóðsstaðavegur H [150]
  Hvammsvegur H [151]
  Arnarbælisvegur H [152]
  Breiðamörk S [153]
  Hafnarvegur Þorlákshöfn S [154]
  Hlíðarendavegur H [155]

Suðurnes et HöfuðborgarsvæðiðModifier

Numéro de route Nom de route Catégorie Carte
  Bláfjallaleið T [156]
  Fossvogsbraut S
  Arnarnesvegur S [157]
  Breiðholtsbraut S [158]
  Flugvallarvegur Reykjavík S [159]
  Álftanesvegur S [160]
  Bessastaðavegur T [161]
  Bláfjallavegur T [162]
  Bústaðavegur S [163]
  Vatnsleysustrandarvegur T [164]
  Vogavegur S [165]
  Miðnesheiðarvegur S [166]
  Keflavíkurvegur S [167]
  Nesvegur T [168]
  Bláalónsvegur T [169]
  Suðurstrandarvegur S [170]
  Vigdísarvallavegur L [171]
  Sandgerðisvegur S [172]
  Skálafellsvegur T [173]
  Nesjavallaleið T [174]
  Reykjanesvitavegur T [175]
  Sundabraut S
  Sundagarðar S [176]
  Holtavegur S [177]
  Brautarholtsvegur H [178]
  Eyrarfjallsvegur T [179]
  Meðalfellsvegur T [180]
  Fjarðarbraut S

VesturlandModifier

Numéro de route Nom de route Catégorie Carte
  Innrahólmsvegur H [181]
  Svínadalsvegur T [182]
  Innesvegur T [183]
  Leirársveitarvegur H [184]
  Melasveitarvegur T [185]
  Grundartangavegur S [186]
  Mófellsstaðavegur H [187]
  Skorradalsvegur T [188]
  Akranesvegur S [189]
  Hvítárvallavegur T [190]
  Hvanneyrarvegur S [191]
  Lundarreykjadalsvegur T [192]
  Bæjarsveitarvegur H [193]
  Hvítárbakkavegur H [194]
  Flókadalsvegur T [195]
  Reykdælavegur H [196]
  Hálsasveitarvegur S [197]
  Reykholtsdalsvegur T [198]
  Dragavegur T [199]
  Þverárhlíðarvegur T [200]
  Hvítársíðuvegur T [201]
  Stafholtsvegur H [202]
  Varmalandsvegur H [203]
  Norðurárdalsvegur T [204]
  Ferjubakkavegur H [205]
  Þursstaðavegur H
  Álftaneshreppsvegur T
  Álftanesvegur H
  Grímsstaðavegur H
  Stangarholtsvegur H
  Skíðholtsvegur H
  Hítardalsvegur T [206]
  Hraunhreppsvegur T
  Langjökulsvegur T
  Barnafossvegur T
  Langavatnsvegur L [207]
  Deildartunguvegur T
  Berserkjahraunsvegur L
  Hítarnesvegur H
  Kolviðarnesvegur H
  Skógarnesvegur H
  Jökulhálsleið L [208]
  Ölkelduvegur H
  Dritvíkurvegur T [209]
  Rifshafnarvegur T
  Útnesvegur T [210]
  Framsveitarvegur H [211]
  Helgafellssveitarvegur T [212]
  Arnarvatnsvegur L
  Öndverðarnesvegur T [213]
  Hörðudalsvegur vestri H
  Hörðudalsvegur eystri H
  Hálsbæjavegur T
  Hlíðarvegur H [214]
  Haukadalsvegur T
  Hjarðarholtsvegur H [215]
  Sámsstaðavegur H
  Sælingsdalsvegur H [216]
  Klofningsvegur T
  Orrahólavegur H
  Staðarhólsvegur H

VestfirðirModifier

Numéro de route Nom de route Catégorie Carte
  Garpsdalsvegur H
  Geiradalsvegur H
  Karlseyjarvegur H
  Reykhólasveitarvegur S
  Þorskafjarðarvegur T [217]
  Brjánslækjarvegur T [218]
  Siglunesvegur H
  Örlygshafnarvegur T [219]
  Rauðasandsvegur H
  Kollsvíkurvegur T [220]
  Tálknafjarðarvegur S [221]
  Ketildalavegur H
  Flugvallarvegur Bíldudal T
  Mosdalsvegur H
  Svalvogavegur S [222]
  Flugvallarvegur Þingeyri S
  Ingjaldssandsvegur H [223]
  Valþjófsdalsvegur H [224]
  Önundarfjarðarvegur H [225]
  Hjarðardalsvegur H
  Syðradalsvegur H [226]
  Skálavíkurvegur L [227]
  Flugvallarvegur Ísafirði S [228]
  Laugardalsvegur H [229]
  Mjóafjarðarvegur T [230]
  Reykjanesvegur H [231]
  Snæfjallastrandarvegur H [232]
  Hafnarvegur Ísafirði S [233]
  Seljalandsdalsvegur T
  Laugalandsvegur H [234]
  Skutulsfjarðarvegur H [235]
  Borðeyrarvegur H
  Krossárdalsvegur H
  Strandavegur T [236]
  Drangsnesvegur T [237]
  Flugvallarvegur Gjögri T [238]
  Ófeigsfjarðarvegur L [239]
  Steinadalsvegur L

Norðurland vestraModifier

Numéro de route Nom de route Catégorie Carte
  Hrútatunguvegur H [240]
  Heggstaðanesvegur T [241]
  Hálsabæjavegur H [242]
  Miðfjarðarvegur T [243]
  Vesturárdalsvegur H
  Neðra-Núpsvegur H [244]
  Vatnsnesvegur T [245]
  Þorgrímsstaðavegur H
  Fitjavegur H [246]
  Víðidalsvegur T [247]
  Síðuvegur T [248]
  Borgarvegur T [249]
  Þingeyravegur H [250]
  Vatnsdalsvegur T [251]
  Reykjabraut T [252]
  Miðásavegur H
  Auðkúluvegur T [253]
  Svínadalsvegur H
  Svínvetningabraut T [254]
  Blöndudalsvegur H
  Svartárdalsvegur T [255]
  Þjófadalavegur T [256]
  Neðribyggðarvegur H
  Mýravegur H
  Þverárfjallsvegur S [257]
  Skagavegur T [258]
  Tindastólsvegur T [259]
  Reykjastrandarvegur H [260]
  Flugvallarvegur Sauðárkróki S
  Efribyggðarvegur T [261]
  Skagafjarðarvegur T [262]
  Vindheimavegur H [263]
  Héraðsdalsvegur H [264]
  Svartárdalsvegur H
  Mælifellsdalsvegur L [265]
  Villinganesvegur T
  Austurdalsvegur H [266]
  Kjálkavegur H [267]
  Sæmundarhlíðarvegur H
  Hegranesvegur T [268]
  Bakkavegur H
  Hólavegur S [269]
  Hjaltadalsvegur H
  Ásavegur H
  Deildardalsvegur H
  Höfðastrandarvegur H
  Sléttuhlíðarvegur H
  Flókadalsvegur H
  Haganesvíkurvegur H
  Sléttuvegur H
  Hafnarvegur Siglufirði S
  Skarðsvegur L

Norðurland eystraModifier

Numéro de route Nom de route Catégorie Carte
  Hafnarvegur Hrísey S
  Garðsvegur H
  Kleifavegur H [270]
  Svarfaðardalsvegur T [271]
  Tunguvegur T [272]
  Skíðadalsvegur T [273]
  Árskógssandsvegur S [274]
  Hauganesvegur S [275]
  Hafnarvegur Dalvík S
  Hjalteyrarvegur H [276]
  Bakkavegur H [277]
  Möðruvallavegur H [278]
  Staðarbakkavegur H
  Hörgárdalsvegur T [279]
  Dagverðareyrarvegur T [280]
  Blómsturvallavegur H [281]
  Hlíðarvegur H [282]
  Hafnarvegur Akureyri S [283]
  Flugvallarvegur Akureyri S [284]
  Eyjafjarðarbraut vestri S [285]
  Kristnesvegur T [286]
  Miðbraut S [287]
  Finnastaðavegur H [288]
  Dalsvegur H [289]
  Hólavegur T [290]
  Sölvadalsvegur H [291]
  Veigastaðavegur T [292]
  Eyjafjarðarbraut eystri S [293]
  Svalbarðseyrarvegur S
  Höfðavegur H
  Vaðlaheiðarvegur L [294]
  Illugastaðavegur T [295]
  Fnjóskadalsvegur vestri H
  Fnjóskadalsvegur eystri T [296]
  Vaglaskógarvegur T [297]
  Hlíðarfjallsvegur T [298]
  Fremstafellsvegur H
  Bárðardalsvegur vestri S [299]
  Lundarbrekkuvegur T [300]
  Bárðardalsvegur eystri T [301]
  Aðaldalsvegur S [302]
  Austurhlíðarvegur H
  Stafnsvegur H
  Mývatnssveitarvegur T [303]
  Baldursheimsvegur H
  Út-Kinnarvegur H [304]
  Sandsvegur H
  Hvammavegur H
  Staðarbraut H
  Fagranesvegur H
  Laxárdalsvegur S
  Hafnarvegur Húsavík S
  Grjótagjárvegur T [305]
  Ásbyrgisvegur T [306]
  Dettifossvegur T [307]
  Kröfluvegur/Leirhnúksvegur T [308]
  Hólsfjallavegur T [309]
  Gilsbakkavegur H
  Austursandsvegur/Akurselsvegur H
  Laxárdalsvegur H
  Langanesvegur S [310]
  Sléttuvegur/Kópaskersvegur S [311]
  Flugvallarvegur Þórshöfn S [312]
  Raufarhafnarvegur S
  Leyningshólavegur L
  Goðafossvegur T [313]
  Dimmuborgavegur T
  Námaskarðsvegur T [314]
  Dettifossvegur vestri T [315]
  Tungnavegur T
  Vesturdalsvegur T [316]
  Dettifossvegur eystri T [317]
  Svalbarðstunguvegur H

AusturlandModifier

Numéro de route Nom de route Catégorie Carte
  Möðrudalsleið L [318]
  Brúarvegur L [319]
  Austurleið/Laugarfellsvegur L [320]
  Strandhafnarvegur H [321]
  Skógavegur H [322]
  Vesturárdalsvegur H [323]
  Flugvallarvegur Vopnafirði T [324]
  Hlíðarvegur S [325]
  Hafnarvegur Vopnafirði S [326]
  Sunnudalsvegur T [327]
  Eyjavegur H [328]
  Másselsvegur H [329]
  Jökuldalsvegur T [330]
  Jökuldalsvegur eystri T [331]
  Hróarstunguvegur T [332]
  Húseyjarvegur H [333]
  Brekkubæjavegur H [334]
  Hafrafellsvegur H [335]
  Upphéraðsvegur T [336]
  Fljótsdalsvegur T [337]
  Múlavegur í Fljótsdal H [338]
  Suðurdalsvegur H [339]
  Þórdalsheiðarvegur L [340]
  Skriðdalsvegur T [341]
  Múlavegur syðri H [342]
  Axarvegur T [343]
  Flugvallarvegur Egilsstöðum S [344]
  Steinsvaðsvegur H
  Hjaltastaðarvegur H [345]
  Lagarfossvegur T [346]
  Hólalandsvegur T
  Desjarmýrarvegur T [347]
  Gilsárteigsvegur H
  Þrándarstaðavegur H
  Vestdalseyrarvegur H
  Hánefsstaðavegur H
  Mjóafjarðarvegur T [348]
  Helgustaðavegur T [349]
  Vattarnesvegur T [350]
  Vöðlavíkurvegur L [351]
  Norðurdalsvegur í Breiðdal H [352]
  Breiðdalsvegur H [353]
  Suðurbyggðarvegur H [354]
  Almannaskarðsvegur T [355]
  Flugvallarvegur Hornafirði S [356]
  Miðfellsvegur H [357]
  Hoffellsvegur H [358]
  Rauðabergsvegur H [359]
  Skaftafellsvegur T [360]

Routes à quatre chiffresModifier

Numéro de route Nom de route Catégorie Carte
  Skógavegur T
  Safnavegur T
  Skógafossvegur T
  Tjarnarbyggðarvegur T
  Hjálparvegur T
  Árbæjarvegur vestri T
  Sólheimavegur 1 T
  Haksvegur T
  Hagamelsvegur S
  Bifrastarvegur S
  Grímarsstaðavegur T [361]
  Grímseyjarvegur T
  Brekkuselsvegur T
  Tindaaxlarvegur T
  Jarðbaðsvegur T [362]
  Hverfjallsvegur T
  Mývatnsheiðarvegur/Stangarvegur T
  Norðurdalsvegur í Fljótsdal T
  Mjóeyrarvegur T
  Dalavegur T
  Meðalfellsvegur T

PistesModifier

Numéro de route Nom de route Catégorie Carte
  Sprengisandsleið S, L [363]
  Kjalvegur L
  Kollafjarðarheiði L [364]
  Öskjuleið L [365]
  Lakavegur L [366]
  Lakagígavegur L
  Fjallabaksleið nyrðri S, L [367]
  Fjallabaksleið syðri L [368]
  Eldgjárvegur L
  Landmannalaugavegur L
  Landmannaleið L [369]
  Veiðivatnaleið L [370]
  Jökulheimaleiðr L [371]
  Öldufellsleið L
  Álftavatnskrókur L [372]
  Langisjór L
  Þórsmerkurvegur L
  Emstruleið L [373]
  Haukadalsvegur L [374]
  Hagavatnsvegur L [375]
  Hlöðuvallavegur L [376]
  Skjaldbreiðarvegur (Línuvegur) L [377]
  Kerlingarfjallavegur L [378]
  Skorradalsvegur L
F550 Kaldidalsvegur S, L [379]
  Arnarvatnsvegur L
  Haukadalsskarðsvegur L
  Ófeigsfjarðarvegur L [380]
  Vesturheiðarvegur L
  Þjófadalavegur L
  Skagafjarðarleið L
  Eyjafjarðarleið L
  Leirdalsheiðarvegur L
  Dragaleið L [381]
  Öskjuvatnsvegur L [382]
  Flateyjardalsvegur L
  Kverkfjallaleið L [383]
  Hvannalindavegur L [384]
  Arnardalsleið L [385]
  Snæfellsleið L [386]
  Austurleið L [387]
  Jökuldalsvegur L
  Loðmundarfjarðarvegur L [388]
  Viðfjarðarvegur L [389]
  Kollumúlavegur L [390]
  Jökulvegur L