8e Politburo du Parti communiste chinois

Le 8e Politburo du Parti communiste chinois est élu par le 8e Congrès national du parti, le .

MembresModifier

Par ordre de préséance
 1. Mao Zedong
 2. Liu Shaoqi
 3. Zhou Enlai
 4. Zhu De
 5. Chen Yun
 6. Deng Xiaoping

Autres membresModifier

Par ordre de préséance
 1. Lin Biao
 2. Lin Boqu (林伯渠)
 3. Dong Biwu (董必武)
 4. Peng Zhen (彭真)
 5. Luo Ronghuan (罗荣桓)
 6. Chen Yi (陈毅)
 7. Li Fuchun (李富春)
 8. Peng Dehuai (彭德怀)
 9. Liu Bocheng (刘伯承)
 10. He Long (贺龙)
 11. Li Xiannian (李先念)

Comité centralModifier

Par ordre de préséance
 1. Ulanhu (乌兰夫)
 2. Zhang Wentian (张闻天)
 3. Lu Dingyi (陆定一)
 4. Chen Boda (陈伯达)
 5. Kang Sheng (康生)
 6. Bo Yibo (薄一波)

Liens externesModifier