Principauté de Hà Tiên

Principauté de Hà Tiên
(vi) Hà Tiên trấn
(zh) 河仙鎮
(km) ពាម
(th) พุทไธมาศ

17071777
17871832

Description de cette image, également commentée ci-après
Localisation de la principauté de Hà Tiên
Informations générales
Statut protectorat du Cambodge (1707–1736)
protectorat du Viêt Nam (1707–1832)
protectorat du Siam (1785–1809)
Capitale Hà Tiên
marquis
1707 - 1735 (1er) Mạc Cửu
1735 - 1777 Mạc Thiên Tứ
1830 - 1832 (Der) Mạc Công Tài

Entités précédentes :

Entités suivantes :

La principauté de Hà Tiên (vietnamien : Hà Tiên trấn, chinois : 河仙鎮, thaï : เมืองพุทไธมาศ) est un protectorat fondé en 1707 par Mạc Cửu à Hà Tiên dans l'actuelle province de Kiên Giang du Viêt Nam.

Liste des marquis de Hà TiênModifier

Nom Titre vietnamien Titre siamois Titre khmer Règne Notes
Mạc Cửu
鄚玖
Hà Tiên trấn tổng binh Cửu Ngọc hầu
(河僊鎮總兵玖玉侯)
Oknha (ឧកញ៉ា) 1707–1735
Mạc Thiên Tứ
鄚天賜
Hà Tiên trấn khâm sai đô đốc Tông Đức hầu
(河僊鎮欽差都督琮德侯)
Phraya Rachasethi Yuan[1],[2]
(พระยาราชาเศรษฐี ญวน)
Preah Sotoat[3]
(ព្រះសុទត្ដ)
1736–1771 fils de Mạc Cửu
Tang Lieng
陳聯
Phraya Rachasethi Chin
(พระยาราชาเศรษฐี จีน)
1771–1773 nommé par le Siam
Mạc Thiên Tứ Hà Tiên trấn khâm sai đô đốc Tông Đức hầu (jusqu’à 1775)
Đặc tiến quốc lão Hà Tiên trấn đô đốc Tông quận công (depuis l'an 1775)
(特進國老河僊鎮都督琮郡公)
Phraya Rachasethi Yuan Preah Sotoat 1773–1777 restaurer
Interrègne (1777–1785)
Mạc Tử Sinh
鄚子泩
Hà Tiên lưu thủ tham tướng Lý Chánh hầu
(河僊留守參將理政侯)
Phraya Rachasethi
(พระยาราชาเศรษฐี)
1785–1788 fils de Mạc Thiên Tứ
Interrègne, régent: Ngô Ma (1788–1789)[4]
Mạc Công Bính
鄚公柄
Long Xuyên lưu thủ Bính Chánh hầu
(龍川留守柄正侯)
1789–1792 petit-fils de Mạc Thiên Tứ
Interrègne, régent: Trần Hanh et Trần Tô (1792–1800)[4]
Mạc Tử Thiêm
鄚子添
Hà Tiên chánh khâm sai lưu thủ cai cơ Thiêm Lộc hầu (jusqu’à 1805)
(河僊正欽差留守該奇添祿侯)
Hà Tiên trấn khâm sai chưởng cơ Thiêm Lộc hầu (depuis l'an 1805)
(河僊鎮欽差掌奇添祿侯)
Chaophraya Rottha[5] 1800–1809 fils de Mạc Thiên Tứ
Régent: Ngô Y Nghiễm et Lê Tiến Giảng (1809–1816)[4]
Mạc Công Du
鄚公榆
Hà Tiên trấn hiệp trấn Du Thành hầu (jusqu’à 1818)
(河僊鎮叶鎮榆成侯)
Hà Tiên trấn thủ Du Thành hầu (depuis l'an 1818)
(河僊鎮守榆成侯)
1816–1829 petit-fils de Mạc Thiên Tứ
Mạc Công Tài
鄚公材
Hà Tiên thủ quản thủ
(河僊守管守)
1830–1832 petit-fils de Mạc Thiên Tứ

RéférenceModifier

  • Nola Cooke et Tana Li, Water frontier: commerce and the Chinese in the Lower Mekong Region, 1750-1880, Rowman & Littlefield, (ISBN 978-0-7425-3083-6, lire en ligne)
  • Choi Byung Wook, Southern Vietnam Under the Reign of Minh Mang (1820–1841): Central Policies and Local Response, Cornell Southeast Asia Program, (ISBN 0-87727-138-0, lire en ligne)
  • Geoff Wade, Maritime Routes Between Indochina and Nusantara to the 18th Century (lire en ligne)
  • (zh) Kelai Dai et Baoyun Yang, Ling nan zhi guai deng shi liao san zhong, Zhengzhou, Zhongzhou gu ji chu ban she, (ISBN 7534802032, lire en ligne)