Liste des déités du monde indien

page de liste de Wikipédia

Cette page présente la liste des déités vénérées dans le monde indien, principalement par les hindouistes, mais parfois aussi par certaines sectes jaïnes ou bouddhistes.

Traditionnellement, il est dit que l'Inde compte 330 millions de dieux.

Sommaire : Haut - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

AModifier

Aditî ~ Adityas ~ Agastya ~ Agni ~ Ambika_Inde ~ Amitabha ~ Ammavaru ~ Amrita ~ Ananda ~ Anjana ~ Annapurna ~ Anumati ~ Anuradha ~ Apsara ~ Aranyani ~ Ardhanari ~ Ardra ~ Arjuna ~ Aruna ~ Arundhati ~ Ashvathaman ~ Ashvin ~ Aslesa ~ Astika-Jaratkaru ~ Asura ~ Atri ~ Avatar ~ Ayyappan

BModifier

Balarâma ~ Bali ~ Balin ~ Bhadra ~ Bhaga ~ Bhairava ~ Bharani ~ Bharati ~ Bhavani ~ Bhima ~ Bhishma ~ Bhūmi ~ Bhutamata ~ Bhuta ~ Bodhisattva ~ Bhagiratha ~ Brahma ~ Bhrigu ~ Brihaspati ~ Budha

CModifier

Chamunda ~ Chandanayika ~ Chandra ~ Chinnamastaka ~ Chitragupta

DModifier

Divinités du Sanatana Dharma ~ Dakini ~ Daksha ~ Deva ~ Devadatta ~ Devaki ~ Devi ~ Dhama ~ Dhanistha ~ Dhanvantari ~ Dhara ~ Dharani ~ Dhatar ~ Dhatri ~ Dhati Mata ~ Dhruva ~ Dikpâla ~ Diti ~ Draupathi ~ Durga ~ Duryodhana ~ Dyau ~ Dyavaprivithi

GModifier

Gandharva ~ Ganesh ~ Gangâ ~ Garuda ~ Gauri ~ Gomateshvara ~ Gopi ~

HModifier

Hanuman ~ Harihara ~ Hariti ~ Hayagriva ~ Himavat ~ Hiranyakashipu ~ Hiranyaksha

IModifier

Idâ ~ Indra ~ Indrani

JModifier

Jagannâtha ~ Jalandhara ~ Jambavat ~ Jambavan ~ Jara ~ Jaratkaru ~ Jatayu ~ Juggernaut

KModifier

Kabandha ~ Kadru ~ Kalanemi ~ Kâlî ~ Kalki ~ Kâma ~ Kamadhenu ~ Kamsa ~ Kansa ~ Karttikeya ~ Kashyapa ~ Katavul ~ Kaduvul ~ Kaurava ~ Kausalya ~ Ketu ~ Kinnara ~ Kistnerappan ~ Korrawi ~ Krishna ~ Kubera ~ Kumbhakarna ~ Kundalini ~ Kunti ~ Kurma

LModifier

Lakshmi ~ Lokapala

MModifier

Machilottu ~ Madya ~ Mahakala ~ Mahishâsuramardinî ~ Maithuna ~ Maitreya ~ Manasa ~ Mandala ~ Mansa ~ Manu ~ Māra ~ Marut ~ Matsya ~ Maya ~ Meru ~ Mitra ~ Muchalinda ~ Mudra ~ Murugan

NModifier

Naga ~ Nagina ~ Nakula ~ Nandin ~ Narasimha ~ Navagrahâ ~ Nirrita ~ Nirriti

PModifier

Pandava ~ Pandialée ~ Pangika ~ Parashurama ~ Parjanya ~ Pârvatî ~ Pisaka ~ Prahlada ~ Prajapati ~ Prisni ~ Privithi ~ Prthivi ~ Purusha ~ Pushan ~ Putana

RModifier

Rahu ~ Rakshasas ~ Rāma ~ Rati ~ Ratri ~ Ravana ~ Ribhu ~ Rishi ~ Rohini ~ Rudra ~ Rudrani ~ Rukmini

SModifier

Sadhya ~ Sagara ~ Sahadeva ~ Saktassura ~ Sakti ~ Samantabhadra ~ Sâmba ~ Saranyu ~ Sarasvati ~ Satî ~ Savitri ~ Shakti ~ Shani ~ Shasti ~ Shesha ~ Shitala ~ Shiva ~ Shri ~ Shukra ~ Sitâ ~ Skanda ~ Soma ~ Sri ~ Sugriva ~ Sumitra ~ Sumeru ~ Sûrya

TModifier

Tara ~ Taraka ~ Tîrthankara ~ Trimurti ~ Trinavarta ~ Tvashtri

UModifier

Ugrasena ~ Umâ ~ Urvashi ~ Ushas

VModifier

Vach ~ Vali ~ Vamana ~ Vanadevata ~ Varâha ~ Varuna ~ Varuni ~ Vashishtra ~ Vasudeva ~ Vasuki ~ Vasu ~ Vayu ~ Vibishana ~ Vinata ~ Viraj ~ Virūḍhaka ~ Virūpākṣa ~ Vishnu ~ Vishvakarma ~ Vishvamitra ~ Vithoba ~ Vrita ~ Vrishabha

YModifier

Yab-Yum ~ Yaksha ~ Yama ~ Yamunâ ~ Yashodhara ~ Yasoda ~ Yogini ~ Yudhishthira