Japon aux Jeux olympiques d'été de 1968

délégation olympique

Japon aux Jeux olympiques d'été de 1968
Image illustrative de l’article Japon aux Jeux olympiques d'été de 1968

Code CIO JPN

Lieu Mexico
Participation 11e
Athlètes 171
Porte-drapeau Yukio Endo (gymnastique)
Médailles
Rang : 3e
Or
11
Arg.
7
Bron.
7
Total
25
Historique
Jeux olympiques d'été

Jeux olympiques d'hiver

Le Japon participe aux Jeux olympiques d'été de 1968 à Mexico au Mexique. 171 athlètes japonais, dont vingt-cinq femmes, ont participé à 97 compétitions dans dix-huit sports. Ils y ont obtenu vingt-cinq médailles : onze d'or, sept d'argent et sept de bronze.

MédaillesModifier

Médailles
Médaille Discipline Épreuve Athlète Performance Date
  Or   Gymnastique Concours par équipes Yukio Endō
Takeshi Katō
Akinori Nakayama
Sawao Katō
Mitsuo Tsukahara
Eizo Kenmotsu
  Or   Gymnastique Concours général individuel hommes Sawao Katō
  Or   Gymnastique Sol hommes Sawao Katō
  Or   Gymnastique Anneaux hommes Akinori Nakayama
  Or   Gymnastique Barres parallèles hommes Akinori Nakayama
  Or   Gymnastique Sol hommes Akinori Nakayama
  Or   Lutte Lutte gréco-romaine - Poids plume, 63 – 70 kg Muneji Munemura
  Or   Lutte Lutte libre - Poids mouche - 52 kg Shigeo Nakata
  Or   Lutte Lutte libre - Poids coq, 52 – 57 kg Yojiro Uetake
  Or   Lutte Lutte libre - Poids plume, 57 – 63 kg Masaaki Kaneko
  Or   Haltérophilie 56–60 kg Yoshinobu Miyake
  Argent   Athlétisme Marathon Kenji Kimihara
  Argent   Gymnastique Barre fixe hommes Akinori Nakayama
  Argent   Gymnastique Saut hommes Yukio Endo
  Argent   Haltérophilie 67,5–75 kg Masashi Ohuchi
  Argent   Volley-ball Hommes Masayuki Minami
Katsutoshi Nekoda
Mamoru Shiragami
Isao Koizumi
Kenji Kimura
Yasuaki Mitsumori
Naohiro Ikeda
Jungo Morita
Tadayoshi Yokota
Seiji Oko
Tetsuo Satō
Kenji Shimaoka
  Argent   Volley-ball Femmes Setsuko Yosjida
Suzue Takayama
Toyoko Iwahara
Youko Kasahara
Aiko Onozawa
Yukiyo Kojima
Sachiko Fukanaka
Kunie Shishikura
Setsuko Inoue
Sumie Oinuma
Makiko Furakawa
Keiko Hama
  Argent   Lutte Lutte gréco-romaine - Poids plume, 57 – 63 kg Hideo Fujimoto
  Bronze   Gymnastique Concours général individuel hommes Akinori Nakayama
  Bronze   Gymnastique Sol hommes Takeshi Katō
  Bronze   Gymnastique Anneaux hommes Sawao Katō
  Bronze   Gymnastique Barre fixe hommes Eizo Kenmotsu
  Bronze   Haltérophilie 56–60 kg Yoshiyuki Miyake
  Bronze   Football Hommes Kenzo Yokoyama
Hiroshi Katayama
Masakatsu Miyamoto
Yoshitada Yamaguchi
Mitsuo Kamata
Ryozo Suzuki
Kiyoshi Tomizawa
Takaji Mori
Aritatsu Ogi
Eizo Yuguchi
Shigeo Yaegashi
Teruki Miyamoto
Masashi Watanabe
Yasuyuki Kuwahara
Kunishige Kamamoto
Ikuo Matsumoto
Ryuichi Sugiyama
Masahiro Hamazaki
  Bronze   Boxe Poids coqs (-54 kg) Eiji Morioka

Notes et référencesModifier