Druk tsendhen

hymne national du Bhoutan

Druk tsendhen (dz)
Le royaume du dragon de tonnerre
Hymne national de Drapeau du Bhoutan Bhoutan
Paroles Dasho Gyaldun Thinley
Musique Aku Tongmi
Adopté en 1953

Druk tsendhen est l'hymne national du Royaume du Bhoutan depuis 1953. Il fut composé par Aku Tongmi, les paroles sont de Dasho Gyaldun Thinley[1],[2].

ParolesModifier

Dzongkha Translittération Transcription API Traduction française

འབྲུག་ཙན་དན་བཀོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་།།
དཔལ་ལུགས་གཉིས་བསྟན་སྲིད་སྐྱོང་བའི་མགོན་།།
འབྲུག་རྒྱལ་པོ་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་།།
སྐུ་འགྱུར་མེད་བརྟན་ཅིང་ཆབ་སྲིད་འཕེལ་།།
ཆོས་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་།།
འབངས་བདེ་སྐྱིད་ཉི་མ་ཤར་བར་ཤོག་།།
[3],[4]

Druk dzénten gébái gaikáp na
Bái luknyík densí gyóngwai gin
Druk gaibó ngádak rinbócé
Gú gyurme dénjíng cáp sít pél
Cói sánggai dénbá darshing gail
Bang degít nyima shárwárshók!

[ɖṳ tsén.d̥e̤ŋ ké.pɛ̞́ː ǀ gɛ̞̤ː.kʰɑ́p̚ nɑ̤ ǀ]
[pɛ̞́ː lṳ.ɲí tén.sí ǀ cóːŋ.wɛ̞̤ː gi̤n ‖]
[ɖṳ gɛ̞̤ː.pó ŋɑ́.dɑ̤ ǀ ri̤m.pó.tɕʰé ǀ]
[kú ɟṳː.me̤ tén.tɕíːŋ ǀ tɕʰɑ́p̚ sí pʰé ‖]
[tɕʰǿː sɑ́ːŋ.gɛ̞̤ː tém.pɑ́ ǀ dɑ̤ː.ʑ̥i̤ːŋ gɛ̞̤ː ǀ]
[bɑ̤ːŋ de̤.kí ɲi̤.mɑ̤ ǀ ɕɑ́ː.wɑ̤ː.ɕó ‖]

Dans le Royaume du Dragon de tonnerre, où les cyprès croissent
le refuge des traditions monastiques et civiles glorieuses,
le roi du Bhoutan, souverain précieux,
son être est éternel, son règne prospère
les enseignements d'éclaircissement prospèrent et s'épanouissent
Puisse le peuple briller comme le soleil de la paix et du bonheur.

RéférencesModifier

  1. Hrvatska Enciklopedija. Brozović, Dalibor. 1999. 1. Miroslav Krleža. p. 569 (ISBN 953-6036-29-0).
  2. Independence Days: Holidays and Celebrations. Blackwell, Amy Hackney. Infobase Publishing, 2009 (ISBN 1-60413-101-2). p. 15.
  3. National Anthem. Government of Bhutan. Bhutan Portal.
  4. Bhutan: The Constitution of the Kingdom of Bhutan.

Liens externesModifier